Svenska litteratursällskapets beviljade bidrag

Välkommen till Svenska litteratursällskapets förteckning över beviljade bidrag.

För oss är det viktigt att tydligt informera om alla bidrag som vi beviljar. Därför publicerar vi här förteckningar över alla beviljade bidrag, mottagare och ändamål.

Information om SLS fonder 2018–2023

Verksamhetsområdet etnologi och folkloristik stöds av: Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Verksamhetsområdet genealogi och biografi stöds av Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond.

Verksamhetsområdet historia stöds av Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och Gösta Schybergsons minnesfond.

Verksamhetsområdet kulturhistoria stöds av Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.

Verksamhetsområdet kyrkohistoria och teologi stöds av Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Verksamhetsområdet litteraturvetenskap och litteraturhistoria stöds av Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond, Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Verksamhetsområdet miljövård och teknologi stöds av Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Verksamhetsområdet nordiska språk stöds av Professor Carl-Eric Thors stipendiefond.

Verksamhetsområdet samhällsvetenskaper stöds av Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Verksamhetsområdet svenska språket stöds av Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Flera finansiärer

Stipendiemedlen ur Holger Frykenstedts stipendiefond beviljas av SLS och Finlands Akademi.

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Finska kulturfonden (Suomen Kulttuurirahasto) Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Riksbankens Jubileumsfond och Familjen Kamprads stiftelse.

Visa mera uppdateringar »